TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 418 - 436
TMS 2: 485 - 509
TMS 3: 535 - 555
TMS 4: 629 - 654
TMS 5: 670 - 695
TMS 6: 749 - 774
TMS 7: 804 - 829

MYPTYDDPNVKKYADYVGRDAQVYLDGLNEYSNFKSLNLQNIGMGDLLRHGNDYKYLQKQSDPNNPMTRARATDSQIEPN
LNNRQNNNYNTETGQDQNNQFNPFITPFENNQNYSKPQTNQRPQSSQQQNNVRYANNMDTRRMADRQKLQSQKINDPYNP
NNYIPPPKQVNQVPVQPPKTEFDQIREHEQMEKDRREKDREKRKMQAQHKRDNQRKYEAQAKDFEYPQPRGFNDPFSGKD
DEFDDKVIQKFGADGIQKHLAGDDVKLPDNFFHPEEKVIMNLPESHKQQNQSQNPFNRDISNQFPTRMPMALPDNDTLAK
KNKELTQKLLQAQKESAKQQVQIEELVNKVKDLDQFKNKLKESLLEMNQKKMDNENNETERSYDSSRPLNKTKMADLDFL
REMRNKQMQSDRDTFRKSLFNGVDLIDDVNGLKAYRKKMKKNVCQKFIEYISQNFDKLVPLASDVKKIGLRYDKSVESYY
TFFRYLVGLAILTFLIFLTMQIVYLYYLWDTRTSFCVRIIPCMLLFSRYPNGKELYYIFTLIAFILFVFVCNMYKWMNFD
KKMRWDDLNGDKEKVISKIFFNAWDWSTDTQSELLELKTAKLREVKLTVEEEKIKGRIKNRTKKEKAKLIALRTTTFIIS
FFILCSGWAAIVAVYLYEADIESYFTHINIIKYIASFIPQLVITFVNVMIPAALLKVSTYEKWDFVKDLINQSYTLIAFS
PTTYDCREDQAGLNMVKLSSNSHQTGSNIMILLNISFMLIMIYYGCLLYIPVSHEQYYFNPNKQCGMFESETYMFNDLDT
LLTTNGSILLWIRYIIFFYPILYLLIMILASALKFKTNHIQILKLSLIERQQASQLIIDELQGKLGQYKKKLELNKMM