TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 368 - 392
TMS 2: 473 - 496
TMS 3: 510 - 535
TMS 4: 555 - 575
TMS 5: 651 - 673
TMS 6: 697 - 722
TMS 7: 762 - 785

MIPQGGGFGSNDNSRVGNQQPSSFVNNMDLTLNNVLYNNGDYHNNNNLSIAQPITDRLTHNLDLQRQYSAQKLDRKLQSQ
NIKSSQLRTGTAAKIHPLNMKPTAQFNNNYDNPYVGSSGSGNMQNNDYFSFNNRNDNTNLSQSKSALNNTSSIVVPSNQM
YRYQNQTETTRDLTRVNLDKIGKDNLIKLAQLRKQYDQCQDVILDYQRKMAENQVKVDKSLETYNQINQQKEVYKQKLYE
VKKENLKIVRKTENVTEEIKELDEAFKSGLEVAKRGVGGYGGYGLQRQNKFGTIDEATRQEREKMKKNLYVGVDYIGDED
IRLNADVKHKSNWDRFQEKLWMLIEKFGPLRGDIRYIEARYDKQILNFFVFFRFIFYLSLVTFATFLYLCIKHIELYISK
SSNVRQLCDEFYPFYARALFNCWDWRISDSRGVLNQRIQVYNQIKLRQREDRIRIELGMRSEKEKWRLIIKRSITMIFSF
IVLTIGWMIIIILSIYENDMQDYISKYNKFLGTWAPTALVTLVNFIVPKILGMITDFEEWEFASTQMKHEVWRTYLAGIL
NNLIFVVIYTEVFIDKPFLRDTFIADFYQSNSNGVIRFPCKEDMIAIQYIKLLISETVIRYLYYLYWIVHHKVVSYCKGV
SWKKPFETADILWFNMIFSPFISLLSPILLYLHFRFIYLRLTKMKVQPEGASNDDKIGYFIMVFMNITFLCVVVFVGFLL
FYPAPHSFNLVRTYEYCGAFSSESYWYEPIENFLIEGEAGDIIFTYFISNSILLLFFSIVFIVLTSVFWKNIKLLLSYIE
SKTKEVEYNIDDLQYKLRGLQQKDKYFRDNRKIE