TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 35
TMS 2: 61 - 79
TMS 3: 105 - 125
TMS 4: 151 - 171
TMS 5: 179 - 199
TMS 6: 243 - 263
TMS 7: 321 - 341
TMS 8: 359 - 379
TMS 9: 405 - 425
TMS 10: 443 - 463
TMS 11: 471 - 491
TMS 12: 517 - 535
TMS 13: 561 - 581

MFVFLKKELKTWIKSPMLWIFFLIIGLLVFGAVSSDDIQIGGASTSVKKNAPSVIQQYYGIMSLIALLMTTAFMNATANR
DFESGFSGILFSYPIKRSSYFFGKFLGAYLIALIPLLGISVGALVGPLMPWADPNRFGPVYWEGHIQGFLSFGIPNTFII
GVLTFALAVTFRNNMVSYIGAMGLLVLYAIAGNFIADIEKEWLANLLDPFGFYPVGLANKYATVEELNTTAVFLKGDLLI
NRLVWVGVAAAFLLLLYTRFSFQQKNEKVKKEKKVTKELSESSAVLERPAVTIDSGNKFSFAVFGRLVWFELKAIVKNQT
FLIILIIGIINLITGLTFFTGRYGSSNYPLTYDVIDSISGAFYLFLIGIIIFYSGVLVWRDRDAHLDEIKDATPAATGFF
LSSKILALLISVQLILMTTIVIGIIAQSFYGYFNFELGVYARSLLVNDFLFFTYLTVLAVFFHYLINNRYIAYFVFVVFI
IASDYVLELLKIESLMVSYGAVSRGSYSDVNGFGPWATATAWFQAYWGAFALLLVYVAYLFFMRGKTTALAGRWKDAQER
FVGSKAVFFVFIAAFLAIGAHVYYNTQVLNTYKTSKEWEDIRVAYEETYKVHENIPQPKWVSMDYRIELYPEDRDLTFEV
VGVMENRTDGPISELHFTMTDSKDKLEISIEGASIQLDDDQLGYRIYELARPLQPGEQLTMKVSGEKRTQGFENRVTNTS
ILKNGSFFYSYEMVPSFGYQASNELSDRNKRRKRGLPEKKRMPVLDENNLEARNFHYIGKDSDWITVKSVIGTSPNQIAV
SPGKLVREWEENGRKYFQYEQEAPSVHFTSFLSAAYQVERERWKDVAIEVYYVPGHEYNIPNFISAMSQSLDYYTAHFGP
YDHSQLRIVEFPRYAGFAQSFPGTMPYSERIGFITDLRKVTEDDIDLVFYVTAHETAHQYWAHQVIAANMRGAELLMEAI
TQYSALMVMEKEYGRDKMRKFLRYEMDGYLRGRGSEFVAERPLVETEQQGYIHYEKGSVAMYYLKEMIGEAQVNAALRQL
IEEFKHQKPPYPTSMDAVRVFRAHTPDSLQYVIDDLFLNITLFSNRVLDANYTQEGEEYIVEFTTESKKFRSDSLGKETA
IPIADFIDVGVFGFTENKNLLGDPLVYERLKVTQEGNTFKFRTKEKPHFVGIDPYNYLIDRVPGDNVKKVSLLD