TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 53 - 70
TMS 2: 219 - 238
TMS 3: 268 - 286
TMS 4: 393 - 411
TMS 5: 431 - 450
TMS 6: 896 - 914
TMS 7: 924 - 942
TMS 8: 966 - 984
TMS 9: 1004 - 1023
TMS 10: 1039 - 1058
TMS 11: 1078 - 1095

MDSIELKQLVPENDSEPGTPRQLLFQHYDISNEETIGIKPFKSIPAKVYILRVTEILTLGLLHLILTWLPEFRLKWIEAP
CSNEDVEFVAISDPSGTSSIEKVSSICLKNDIQTSSFVLPSGKTRYFEYKKLRFYLEPLNLQWVLMPLETSAYSLVTSTP
AYIQNGLDTFTIAKLRQVYGSNSLVSTKKSIVTILLNEVLHPFYLFQAVSVLIWLCDSFVFYSCCIVFISSYSIFLSVKE
SKESENRIHSIIGAPQPVTVIRNQVKQTVLADDLVIGDLLYFSNLDLKTCPVDGILFSSSCLLDESMVTGESVPARKFPL
EDNSLDSWMIASCNIFSPHLIHAGTKFLKIDSTPSTPCLISVVRTGFRSNKGQLIRNLLYPNLRPSQLYLDSMSFLKTMA
ILSFVSIVFIAIYLNLYNASFGHVVLRSLDVLTILVPPALPATLSVGIANSIARLSRALIYTTSPESIHNAGCLSTFVFD
KTGTLTENSVQLSCVYVKSGSNGLLKQVDADSLSLDSTKLNAHAYRVATCSQSLELVGNELVGDPLEVTLFTQFNGTFCA
TIRASNTPHPPLFSVSNSFDGPSQIFSIYKALEFDPVLRRMSVICSTSTERSLMLFTKGAPESILAISSQQSIPSNVQEV
IHTLSSKGFRIIAFASKNLITPLQELIHLSRSTLESNVTFQGLFVLESPLRESSKDVISSLLRSKMEVSICSGDSLFTSV
FVAKHCGALDSCNFIYTAELADSGDDCPQIHFEKIDLQTQNFQPIPDGFSLKDVILEKDSSLCMDGKLLQRLLTMLSFNE
IKILLSKLRVLARMSPFDKATYVELCQKYGCKVGFCGDGANDCIALKQADVGVSLSDSEACAAASFVSKKKSIKDVFNVL
LEGRCSLILSHRCFQYMVLCAIVQFSGVFFLYLKNYNFNDNQFLFMDLLIIFPLSAAMSYFDPAQNLTSNRPNSTLFGKG
RVKDLGIQSVLIWLSHGLLTLILHELNWVELPEWQLEKSNTKNVLVTSIFLLSSLQYLGICIGINQSSEFLSPIWKKKTY
VCLCTTIGLCNIYLCFANENHIISRCLQITRLPTLYRFIILFMGVISCCLTSILNM
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11