TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 186 - 204
TMS 2: 218 - 242
TMS 3: 275 - 295
TMS 4: 325 - 349
TMS 5: 460 - 484
TMS 6: 514 - 534
TMS 7: 548 - 572
TMS 8: 584 - 602
TMS 9: 606 - 629
TMS 10: 643 - 663
TMS 11: 689 - 707
TMS 12: 719 - 744
TMS 13: 946 - 966
TMS 14: 978 - 1002
TMS 15: 1018 - 1042
TMS 16: 1072 - 1097
TMS 17: 1190 - 1214
TMS 18: 1273 - 1291
TMS 19: 1303 - 1328
TMS 20: 1358 - 1376
TMS 21: 1388 - 1408
TMS 22: 1438 - 1456
TMS 23: 1482 - 1507
TMS 24: 1537 - 1557
TMS 25: 1631 - 1651

MSSSSNSDPSSSPDNTDFIPLKDNPKDTSSYINKKNPFVNDSFDSHDDSYLDNVNPFEYNVADDEDTISMTSDGVEFHNL
GITETVDEQDKILSELQLAYPTVSRYSETLDKGLLNGDKTTKGDYTSLRRFRKPFLFDKLSPYFTHFFSEIYAAVLRVVG
PPRANETPGRNLPFSPILRQIYNHPLYNIFIFVVIVLHAVLLMIRSDDPHDKSQTIDYLIIVIGILYTLEMLLKIYLFGF
LYDGSSSFYDFINSYTKKTPRTMSYLRHSWNRVDFVAIVALWISVIGKKQQGIFRLFSMIACLRLTRLLNITRKTETILK
SLKESSTPLVQVVSFNAFFGVMIAILGVQFFKASLNRQCVWLGDYGDQYLPTGQFCGGHWENGIKRAYLDKNGFPSNVNP
RGFICAEKSVCRVVENPYSNTVSFDNFFNSLELIFVIMSSNGFTDIMYDIMDAEYFVSCLLFIISAYFLTLWLMSLVIAV
VTSSFIDLQHSGKNQKEQKSVDKHLIRNKLCEKYLFYSNFIWISFIVAQFVTLCTQTYDQTSSTANRYLIFYACVDFLLA
AEVILRFFAYLPDYRLFFRRYTNLVDIVLAVLNLVTLLPSIRKNPVAFGWLSIFAIARIYRCILLIPYTRKIAKLLFSNF
KQLLNLMLFLVIVLFIASLCAVRLFQDLPNDGDSDDDAISFATTYESFLYMYQILTSENWTDVMFAIQARLAHLHLSWIP
GAFFTLWFLFSNNVVLSMFIAVIQVNFAPSESDLKMEQLKMYLARLLRNYNPFQASLTLNALIKRNGSRKGKTVDESHYE
WLYEDNIIKGFLRVTNIPPKEPLKPSLDTSPELSKYSLAKLSNNFKRFVMRDDPFSQAYFKRVIGIRWEKDMNLKTAAKD
MQAAKAFVRIKQTEFLKNHPKYNDVFWVIKPSNRIRRFCQRLVMPGVNERYGGVEPYQWVYRVIQVFIYACILTAVIIEC
IATPIYERDHLLNDKQHAWFVWTEVAFATIFTIEAAIKIIADGFCITPNAYLRSTWNCIDFFVLVTLWINLYAVLTSHAL
LSRAFRAFKALRVLRLINLTQTSQRMFHDALISGFFKIFSAAVVSATLLIPFALWAKNVFGGLLYSCNDDNVLSASQCVL
EYASTPNNWEVWAPRVWSNPPDYDFDRFPHALLALFEIASIEGWVDIMRSVMDITGFNNQPQTNASSGNAMFFVLFNLVS
MIYILTLFIAIIISNYAERTGSAFFTAEQRAWLELRRKIKSMRPSKRPAIRPLGLRGLCYDFAVQKHGIWRRTFTGLYIV
HLLFLLTIFYPCPIAYTYVRNSIFLILSICYTINICVKVYGLSFYYFFHSFWNMFDVVVTLGSLTCNIAILAKFENRSLT
LLQTTLLVLVTVHLIPKFDNFDQLSKTVVASLPSIFSLIATWIVLYITFAIAFNQIFGLTKLGLNGGPNKNFRSIRNALV
LLFTMTFGEGWNDVMHDYTISYPNCVNGDDFYNSDCGNKPWAYGLFIAWNIISMYIFVNMFITVVFDNFSYIHTKSSSFT
NLQRNDFRQFKDSWAPFDPMVTGYIPKRNAVKFVLSLRGVYDFRIYRDEHTLRSIISKVQSKTGQQSVPMLENPLMGSEI
NLEALDQIIDTIDVNVVKERRNVLNSLCTEIMTLPGNVISFSNILMLVVLHKIVDHREAFPISDYIRRAYVLSELEKSIR
MEKLLGLVETSIIRKTFLQHMEEKKKALENPFILLSEVSEILPETPIQEVLRQHNADPEQLLMSTRTPSVSDRSFSIVES
TVPTIASGEGDDNHSVEDHLKVPTDNEPRRSPSLKEVLLRGSHSLHSNNDRTSFDIEAGFGTAESDFQFGGATEDINRIA
DRIDDYLDRDSFKG