TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 267 - 291
TMS 2: 351 - 371
TMS 3: 621 - 641
TMS 4: 655 - 676
TMS 5: 680 - 700
TMS 6: 734 - 758
TMS 7: 762 - 786
TMS 8: 833 - 853
TMS 9: 1099 - 1119
TMS 10: 1125 - 1143
TMS 11: 1147 - 1166
TMS 12: 1197 - 1217
TMS 13: 1229 - 1254

MTARGLALGLLLLLLCPAQVFSQSCVWYGECGIAYGDKRYNCEYSGPPKPLPKDGYDLVQELCPGFFFGNVSLCCDVRQL
QTLKDNLQLPLQFLSRCPSCFYNLLNLFCELTCSPRQSQFLNVTATEDYVDPVTNQTKTNVKELQYYVGQSFANAMYNAC
RDVEAPSSNDKALGLLCGKDADACNATNWIEYMFNKDNGQAPFTITPVFSDFPVHGMEPMNNATKGCDESVDEVTAPCSC
QDCSIVCGPKPQPPPPPAPWTILGLDAMYVIMWITYMAFLLVFFGAFFAVWCYRKRYFVSEYTPIDSNIAFSVNASDKGE
ASCCDPVSAAFEGCLRRLFTRWGSFCVRNPGCVIFFSLVFITACSSGLVFVRVTTNPVDLWSAPSSQARLEKEYFDQHFG
PFFRTEQLIIRAPLTDKHIYQPYPSGADVPFGPPLDIQILHQVLDLQIAIENITASYDNETVTLQDICLAPLSPYNTNCT
ILSVLNYFQNSHSVLDHKKGDDFFVYADYHTHFLYCVRAPASLNDTSLLHDPCLGTFGGPVFPWLVLGGYDDQNYNNATA
LVITFPVNNYYNDTEKLQRAQAWEKEFINFVKNYKNPNLTISFTAERSIEDELNRESDSDVFTVVISYAIMFLYISLALG
HMKSCRRLLVDSKVSLGIAGILIVLSSVACSLGVFSYIGLPLTLIVIEVIPFLVLAVGVDNIFILVQAYQRDERLQGETL
DQQLGRVLGEVAPSMFLSSFSETVAFFLGALSVMPAVHTFSLFAGLAVFIDFLLQITCFVSLLGLDIKRQEKNRLDIFCC
VRGAEDGTSVQASESCLFRFFKNSYSPLLLKDWMRPIVIAIFVGVLSFSIAVLNKVDIGLDQSLSMPDDSYMVDYFKSIS
QYLHAGPPVYFVLEEGHDYTSSKGQNMVCGGMGCNNDSLVQQIFNAAQLDNYTRIGFAPSSWIDDYFDWVKPQSSCCRVD
NITDQFCNASVVDPACVRCRPLTPEGKQRPQGGDFMRFLPMFLSDNPNPKCGKGGHAAYSSAVNILLGHGTRVGATYFMT
YHTVLQTSADFIDALKKARLIASNVTETMGINGSAYRVFPYSVFYVFYEQYLTIIDDTIFNLGVSLGAIFLVTMVLLGCE
LWSAVIMCATIAMVLVNMFGVMWLWGISLNAVSLVNLVMSCGISVEFCSHITRAFTVSMKGSRVERAEEALAHMGSSVFS
GITLTKFGGIVVLAFAKSQIFQIFYFRMYLAMVLLGATHGLIFLPVLLSYIGPSVNKAKSCATEERYKGTERERLLNF