TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 14 - 32
TMS 2: 180 - 203
TMS 3: 211 - 231
TMS 4: 245 - 270
TMS 5: 278 - 296
TMS 6: 334 - 359

MFRLISAWVLQDKFLFIVCFILPFCLGVLGTQIFKQEIPRQLPIVVVDLDKTTTSHQVAFELGATSALQIKHQVASLLEA
KRFLNSAEAYGALVLPRDLEKKIKMGRKVDLPFYYNAEYVLVGKTLKNAFLQTALTLDAKTLATKALVRDSNLISAKAQA
MPIVLQLHALYNEENNYTQYLLSVMLPCMWLIFIAIGMLNFIQKASNMRELLISIVANVCVFSFWGMGMAFYFNLIGMEG
HYAHLSLVFLAVVLMTLIMSGFVVLVYGVSKSAIETAGAIGVYTAPSFAFAGVTYPQNNMEIFGDFWSHCLPISHFMRFF
LQEAYYKTDFTESLNSLMPLVFFLIFLVLGLLIFYFSFKKGKASA