TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 170 - 187
TMS 2: 211 - 228

MKKTTLFVLGLLFNSFLNAVDGISKTDLSSLNLAEDSAPLNHPNAQKLSLKNAWTRVLSNHEGLHAQEYAIKRASKMKLA
AKLSFLPQIDLSAFYVYLSNPIKMDFASQKQPGVQKATNQIHQGIQNIQQNIPSQVLTPQIQAGMQGVMQGFGALSSTLE
APLLFSKQNVVIGALSIIYPLYMGGARFTMVRIADLMQKDANEVYRLKKLSTFQELVSVYYGMVLNAEVAETLEEVEKGH
YKHFQNALKMQKVGQIARVETLGAQVAYDKAHIASVKAKDVLEVSQLSFNSILSSKDDLVPSSKLEIRTEKNLPDLSFFV
SSTLNSYPVLKTLENQIQISKENTKLQIAKFLPQVSFFGSYIMKQNNSVFEDMIPSWFVGVAGRMPILSPTGRIQKYQAS
KLAELQVSSEQIQAKKNMELLVNKTYKETLSYLKEYKSLLSSVELAKENLKLQEQAFLQGLSTNAQVIDARNTLSSIVVE
QKSVAYKYIVSLANLMALSDHIDLFYEFVY