TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MLKIDMKNVKKYYADKLILNIKELKIYSGDKIGIVGKNGVGKTTLLKIIKGLIEIDEGNIIISEKTTIKYISQLEEPHSK
IIDGKYASIFQVENKWNDNMSGGEKTRFKLAEGFQDQCSLMLVDEPTSNLDIEGIELITNTFKEYRDTFLVVSHDRIFLD
QVCTKIFEIENGYIREFIGNYTNYIEQKEMLLRKQQEEYEKYNSKRKQLEQAIKLKENKAQGMIKPPSKTMGTSESRIWK
MQHATKQKKMHRNTKSLETRIDKLNHVEKIKELPSIKMDLPNREQFHGRNVISLKNLSIKFNNQFLWRDASFVIKGGEKV
AIIGNNGVGKTTLLKLILEKVESVIISPSVKIGYVSQNLDVLQSHKSILENVMSTSIQDETIARIVLARLHFYRNDVHKE
INVLSGGEQIKVAFAKLFVSDCNTLILDEPTNYLDIDAVEALEELLITYEGVVLFASHDKKFIQNLAEQLLIIENNKVKK
FEGTYIEYLKIKDKPKLNTNEKELKEKKMILEMQISSLLSKISMEENEEKNKELDEKYKLKLKELKSLNKNI