TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKRVVVDPVTRIEGHLRIEAEVKDGKITKAYSSGTMVRGIEIILKGRDPREAWAFAQRICGVCTTVHAIASVRAVEDALS
INVPVNASLLRKLIIGTIFVHDHVVHFYHLHLLDWVNPVQALKADPYETSRLAQSLSNYEKSTPGYFREVQKKIKQQVER
GQLGIFNKGYWNHPEYKLPPELNLMLIAHYLDALDWQTRIVQVHTIIGGKNPHPNFAVGGMAAPINPESDTAINMEKLGR
IKTLIDEMYDFTVKVYLPDIKVLGKYYKDWFFKGEGLGNFLVLGEPEKDSWREGKWFIPPTFIKGRNLKDFEEVNINEVK
EYVTHSWYKYSVGDDKPLHPWEGETNLNYTGPKPPYEYLNVEGKYSWLKAPRYKDYSVEVGPLSRILALYARDMYGIREE
VEKHLKEMDVPFEGMFSTMGRTFARALETKLYSFSMKNWFSELMENVKKGNYDVFNPEKWEPSTWPKETKGVGFMEAPRG
SLSHWVHIKDGKLENYQAVVPTTWNASPRDAKGNPSAYEASLVGHSLHNPKEPVEILRTIHSFDPCLACAVHLYGDEEME
IRVV