TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 25 - 45
TMS 2: 65 - 87
TMS 3: 99 - 122
TMS 4: 142 - 167
TMS 5: 175 - 200
TMS 6: 206 - 228
TMS 7: 254 - 273
TMS 8: 293 - 318
TMS 9: 353 - 374
TMS 10: 394 - 414
TMS 11: 422 - 447
TMS 12: 453 - 476
TMS 13: 533 - 551
TMS 14: 557 - 576

MTVASTAAPSYTTSDTNRVISTFSVVDYVVFGLLLVLSLVIGLYHACRGWGRHTVGELLMADRKMGCLPVALSLLATFQS
AVAILGGPAEIYRFGTQYWFLGCSYFLGLLIPAHIFIPVFYRLHLTSAYEYLELRFNKAVRICGTVTFIFQMVVYMGVAL
YAPSLALNAVTGFDLWLSVLALGIVCNIYTALGGLKAVIWTDVFQTLIMFLGQLVVIIVGAAKVGGLGHVWAVASQHGLI
SGIELDPDPFVRHTFWTLAFGGVFMMLSLYGVNQAQVQRYLSSHSEKAAVLSCYAVFPCQQVALCMSCLIGLVMFAYYKK
YSMSPQQEQAAPDQLVLYFVMDLLKDMPGLPGLFVACLFSGSLSTISSAFNSLATVTMEDLIQPWFPQLTETRAIMLSRS
LAFAYGLVCLGMAYVSSHLGSVLQAALSIFGMVGGPLLGLFCLGMFFPCANPLGAIVGLLTGLTMAFWIGIGSIVSRMSS
AAASPPLNGSSSFLPSNLTVATVTTLMPSTLSKPTGLQQFYSLSYLWYSAHNSTTVIAVGLIVSLLTGGMRGRSLNPGTI
YPVLPKLLALLPLSCQKRLCWRSHNQDIPVVTNLFPEKMGNGALQDSRDKERMAEDGLVHQPCSPTYIVQETSL