TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 63 - 82
TMS 2: 195 - 215

MAVSSLSIRCGGFSPTISHKTEILCPNPSLKACCLLSSGGKADSSESTYQKGSGNNWKRRQALVGVGTLVATSIPATLLL
AEEIPKSYSPFVDREDGYSYYYPSDWREFDFRAHDSAFKDRYLQLQNVRVRFIPTEKNDIHEVGPMEEVVYDLVKHKFAA
PNQVATIYDMKERVEDGKNYYTFEYGLRTPIYATTSFATVAVGNNRYYTLIVGANERRWRKVKKQLQVVADSLKILQI