TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 41 - 61
TMS 2: 73 - 94
TMS 3: 118 - 138
TMS 4: 156 - 176
TMS 5: 184 - 207
TMS 6: 225 - 245

MADYSAGTESQEVVVNVTKNTSETIQRSDSLVSVPFLQKLVAEAVGTYFLIFAGCASLVVNENYYNMITFPGIAIVWGLV
LTVLVYTVGHISGGHFNPAVTIAFASTRRFPLIQVPAYVVAQLLGSILASGTLRLLFMGNHDQFSGTVPNGTNLQAFVFE
FIMTFFLMFVICGVATDNRAVGEFAGIAIGSTLLLNVIIGGPVTGASMNPARSLGPAFVHGEYEGIWIYLLAPVVGAIAG
AWVYNIVRYTDKPLSETTKSASFLKGRAASK