TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 151 - 170
TMS 2: 184 - 209

MSAVGPGSNAGASVNGGSATAIATLLRNHKELKQRQGLFQAKQTDFFRYKRFVRALHSEEYANKSARQPEIYPTIPSNKI
EDQLKSREIFIQLIKAQMVIPVKKLHSQECKEHGLKPSKDFPHLIVSNKAQLEADEYFVWNYNPRTYMDYLIVIGVVSII
LALVCYPLWPRSMRRGSYYVSLGAFGILAGFFAVAILRLILYVLSLIVYKDVGGFWIFPNLFEDCGVLESFKPLYGFGEK
DTYSYKKKLKRMKKKQAKRESNKKKAINEKAEQN