TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MEQYTIKFNQINHKLTDLRSLNIDHLYAYQFEKIALIGGNGTGKTTLLNMIAQKTKPESGTVETNGEIQYFEQLNMDVEN
DFNTLDGSLMSELHIPMHTTDSMSGGEKAKYKLANVISNYSPILLLDEPTNHLDKIGKDYLNNILKYYYGTLIIVSHDRA
LIDQIADTIWDIQEDGTIRVFKGNYTQYQNQYEQEQLEQQRKYEQYISEKQRLSQASKAKRNQAQQMAQASSKQKNKSIA
PDRLSASKEKGTVEKAAQKQAKHIEKRMEHLEEVEKPQSYHEFNFPQNKIYDIHNNYPIIAQNLTLVKGSQKLLTQVRFQ
IPYGKNIALVGANGVGKTTLLEAIYHQIEGIDCSPKVQMAYYRQLAYEDMRDVSLLQYLMDETDSSESFSRAILNNLGLN
EALERSCNVLSGGERTKLSLAVLFSTKANMLILDEPTNFLDIKTLEALEMFMNKYPGIILFTSHDTRFVKHVSDKKWELT
GQSIHDIT