TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 62 - 81
TMS 2: 85 - 105
TMS 3: 125 - 144
TMS 4: 225 - 245
TMS 5: 311 - 334

MAAFSKYLTARNSSLAGAAFLLLCLLHKRRRALGLHGKKSGKPPLQNNEKEGKKERAVVDKVFFSRLIQILKIMVPRTFC
KETGYLVLIAVMLVSRTYCDVWMIQNGTLIESGIIGRSRKDFKRYLLNFIAAMPLISLVNNFLKYGLNELKLCFRVRLTK
YLYEEYLQAFTYYKMGNLDNRIANPDQLLTQDVEKFCNSVVDLYSNLSKPFLDIVLYIFKLTSAIGAQGPASMMAYLVVS
GLFLTRLRRPIGKMTITEQKYEGEYRYVNSRLITNSEEIAFYNGNKREKQTVHSVFRKLVEHLHNFILFRFSMGFIDSII
AKYLATVVGYLVVSRPFLDLSHPRHLKSTHSELLEDYYQSGRMLLRMSQALGRIVLAGREMTRLAGFTARITELMQVLKD
LNHGKYERTMVSQQEKGIEGVQVIPLIPGAGEIIIADNIIKFDHVPLATPNGDVLIRDLNFEVRSGANVLICGPNGCGKS
SLFRVLGELWPLFGGRLTKPERGKLFYVPQRPYMTLGTLRDQVIYPDGREDQKRKGISDLVLKEYLDNVQLGHILEREGG
WDSVQDWMDVLSGGEKQRMAMARLFYHKPQFAILDECTSAVSVDVEGYIYSHCRKVGITLFTVSHRKSLWKHHEYYLHMD
GRGNYEFKQITEDTVEFGS