TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 151 - 174
TMS 2: 204 - 224
TMS 3: 250 - 270
TMS 4: 278 - 297
TMS 5: 313 - 337
TMS 6: 357 - 375
TMS 7: 401 - 419

MRFTFTSRCLALFLLLNHPTPILPAFSNQTYPTIEPKPFLYVVGRKKMMDAQYKCYDRMQQLPAYQGEGPYCNRTWDGWL
CWDDTPAGVLSYQFCPDYFPDFDPSEKVTKYCDEKGVWFKHPENNRTWSNYTMCNAFTPEKLKNAYVLYYLAIVGHSLSI
FTLVISLGIFVFFRKLTTIFPLNWKYRKALSLGCQRVTLHKNMFLTYILNSMIIIIHLVEVVPNGELVRRDPVSCKILHF
FHQYMMACNYFWMLCEGIYLHTLIVVAVFTEKQRLRWYYLLGWGFPLVPTTIHAITRAVYFNDNCWLSVETHLLYIIHGP
VMAALVVNFFFLLNIVRVLVTKMRETHEAESHMYLKAVKATMILVPLLGIQFVVFPWRPSNKMLGKIYDYVMHSLIHFQG
FFVATIYCFCNNEVQTTVKRQWAQFKIQWNQRWGRRPSNRSARAAAAAAEAGDIPIYICHQEPRNEPANNQGEESAEIIP
LNIIEQESSA