TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 48 - 66
TMS 2: 78 - 103
TMS 3: 123 - 146
TMS 4: 220 - 237
TMS 5: 245 - 268
TMS 6: 298 - 316
TMS 7: 328 - 351
TMS 8: 377 - 400
TMS 9: 430 - 448
TMS 10: 462 - 486
TMS 11: 506 - 529
TMS 12: 541 - 564

MATKEKLQCLKDFHKDILKPSPGKSPGTRPEDEAEGKPPQREKWSSKIDFVLSVAGGFVGLGNVWRFPYLCYKNGGGAFL
IPYFIFLFGSGLPVFFLEIIIGQYTSEGGITCWEKICPLFSGIGYASVVIVSLLNVYYIVILAWATYYLFQSFQKELPWA
HCNHSWNTPHCMEDTMRKNKSVWITISSTNFTSPVIEFWERNVLSLSPGIDHPGSLKWDLALCLLLVWLVCFFCIWKGVR
STGKVVYFTATFPFAMLLVLLVRGLTLPGAGAGIKFYLYPDITRLEDPQVWIDAGTQIFFSYAICLGAMTSLGSYNKYKY
NSYRDCMLLGCLNSGTSFVSGFAIFSILGFMAQEQGVDIADVAESGPGLAFIAYPKAVTMMPLPTFWSILFFIMLLLLGL
DSQFVEVEGQITSLVDLYPSFLRKGYRREIFIAFVCSISYLLGLTMVTEGGMYVFQLFDYYAASGVCLLWVAFFECFVIA
WIYGGDNLYDGIEDMIGYRPGPWMKYSWAVITPVLCVGCFIFSLVKYVPLTYNKTYVYPNWAIGLGWSLALSSMLCVPLV
IVIRLCQTEGPFLVRVKYLLTPREPNRWAVEREGATPYNSRTVMNGALVKPTHIIVETMM