TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 100 - 125
TMS 2: 137 - 157
TMS 3: 169 - 189
TMS 4: 201 - 221
TMS 5: 227 - 252
TMS 6: 264 - 284
TMS 7: 339 - 359
TMS 8: 377 - 401
TMS 9: 417 - 437
TMS 10: 449 - 469
TMS 11: 479 - 502
TMS 12: 516 - 540

MAAFIKDSFWGQIIYRLSGRKLFRHNDELPDYVVPEKYLLDPKEEVLNSSDKSQSSENKEQTEGDQATIQNEPASEHIIV
TWDGDDDPENPYNWPFAWKAIAAMQIGFLTVSVYMASAIYTPGVEEIMNQFNINSTLATLPLTMFVIGYGIGPLFWSPLS
ENSRIGRTPLYIITLFIFFILQIPTALSNHIAGLSVLRVIAGFFAAPALSTGGASYGDFIAMHYYSIALGVWSIFAVAGP
SIGPLIGAAVINRSHDADGWRWSFWFMAILSGVCFIVLSFSLPETYGKTLLRRKAERLRKLTGNNRIISEGELEDGHKTT
SQVVSSLLWRPLEITMLEPVVFLIDIYIALVYSIMYLIFESVPIVYAGIHHFTLVEMGATYVSTIIGIIIGGAIYLPTVY
YKFTKKLLAGQNVTPEVFLPPAIFGAICMPIGVFIFGWTSSPDINWFVPLIGMALFAVGAFIIFQTLFNYMAVSFKVEYL
ASVFSSNAFFRSVSAGAFPLFGRALYNNLSIDKFPVGWGSSILGFISLGMIAIPVFFYLNGPKLRARSKYAY