TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 103 - 123
TMS 2: 139 - 159
TMS 3: 171 - 190
TMS 4: 198 - 218
TMS 5: 230 - 254
TMS 6: 262 - 282
TMS 7: 339 - 359
TMS 8: 373 - 398
TMS 9: 416 - 436
TMS 10: 450 - 470
TMS 11: 478 - 498
TMS 12: 512 - 532

MVYTSTYRHTIVVDLLEYLGIVSNLETLQSAREDETRKPENTDKKECKPDYDIECGPNRSCSESSTDSDSSGSQIEKNDP
FRVDWNGPSDPENPQNWPLLKKSLVVFQIMLLTCVTYMGSSIYTPGQEYIQEEFHVGHVVATLNLSLYVLGYGLGPIIFS
PLSETARYGRLNLYMVTLFFFMIFQVGCATVHNIGGLIVMRFISGILCSPSLATGGGTVADIISPEMVPLVLGMWSAGAV
AAPVLAPLLGAAMVDAKNWRFIFWLLMWLSAATFILLAFFFPETQHHNILYRRALKLRKETGDDRYYTEQDKLDREVDAR
TFLINTLYRPLKMIIKEPAILAFDLYIAVAYGCFYLFFEAFPIVFVGIYHFSLVEVGLAYMGFCVGCVLAYGLFGILNMR
IIVPRFRNGTFTPEAFLIVAMCVCWCLPLSLFLFGWTARVHWILPVISEVFFVLAVFNIFQATFAYLATCYPKYVASVFA
GNGFCRASFACAFPLFGRAMYDNLATKNYPVAWGSSLVGFLTLGLAIIPFILYKYGPSLRTRSSYTEE