TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 132 - 154
TMS 2: 162 - 182
TMS 3: 212 - 230
TMS 4: 260 - 278
TMS 5: 284 - 302
TMS 6: 328 - 348
TMS 7: 368 - 391
TMS 8: 417 - 441
TMS 9: 459 - 477
TMS 10: 485 - 508
TMS 11: 538 - 561
TMS 12: 573 - 593

MPVSDSGFDNSSKTMKDDTIPTEDYEEITKESEMGDATKITSKIDANVIEKKDTDSENNITIAQDDEKVSWLQRVVEFFE
VKNDSTDLADHKPENPIRTFKDLQESLRSTYLYNTDLRPVEAKRRTWTWKQYIFFWISGSFNVNTWQISATGLQLGLNWW
QTWICIWVGYTFVAFFLILGSKVGNNYHISFPISSRVSFGIYFSIWIVINRVVMACVWNSTLAYIGSQCVQLMLKAIFGT
NLNTRIKDTIKNPNLTNFEFMCFMVFWVACLPFLWFPPDKLRHIFALKSAITPFAAFGFLIWTLCKAKGHLALGSLNDNG
GAISKTVLAWSVIRAIMSALDNFSTLILNAPDFTRFGKTYKSSVYSQLIALPVCYAIISLIGILSVSAAYTLYGVNYWSP
LDILNRYLDNYTSGNRAGVFLISFIFAFDQLGANLSGNSIPAGTDLTALLPKFINIRRGSYICALISLAICPWDLLSSSS
KFTTALAAYAVFLSAIAGVISADYFIVRKGYVNIFHCYTDKPGSYYMYNKYGTNWRAVVAYIFGIAPNFAGFLGSVGVSV
PIGAMKVYYLNYFVGYLLAALSYCILVYFYPIKGIPGDAKITDRKWLEEWVEVEEFGTEREAFEEYGGVSTGYEKIRYI
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12