TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 63 - 86
TMS 2: 112 - 132
TMS 3: 140 - 158
TMS 4: 170 - 190
TMS 5: 198 - 216
TMS 6: 232 - 252
TMS 7: 285 - 309
TMS 8: 323 - 341
TMS 9: 365 - 390
TMS 10: 400 - 418
TMS 11: 426 - 444
TMS 12: 456 - 476
TMS 13: 494 - 512
TMS 14: 524 - 542
TMS 15: 566 - 584

MESVHSRDPVKEEKKHVFMGMEHELNPETHNDSNSDSYGLPQLSEKYNALRQNRSLIIQQTEIIGSAYNKWYLQAILLLS
AFICGYGYGLDGNIRYIYTGYATSSYSEHSLLSTINVINAVVSAASQIIYARLSDVFGRLYLFISAVILYVVGTIIQSQA
YDVQRYAAGAIFYNAGYVGVILILLIILSDFSSLKWRLLYQFVPTWPFIINTWIAGNITSRANPVVNWSWDVGMWAFIFP
LSCVPIVLCMLHMQWRARKTPEWHALKGQKSYYQEHGFIKILKQLFWMLDVVGVLLMGCSLGCILVPLTLAGGVKTTWND
SRLIGPFVLGFVLIPILWIWEYRFARDPILPYRLVKDRAVWSSMGISFLIDFIYYMAADYLYTVMIVAVNESVKSATRIA
TLSSFVSTVASPFFALLVTRCTRLKPFIMFGCALWMVAMGLLYHFRGGSQSHSGIIGALCVWGVGTTLFTYPVTVSVQSA
VSHENMATVTALNYTLYRIGSAVGSAVSGAIWTQTLYKQILKRMGDVALATTAYESPYTFIETYTWGTPQRNALMNAYKY
VQRLETIVALVFCVPLIAFSLCLRDPKLTDTVAVEYIEDGEYVDTKDNDPILDWFEKLPSKFTFKRE