TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 78 - 96
TMS 2: 110 - 130
TMS 3: 140 - 158
TMS 4: 170 - 188
TMS 5: 196 - 218
TMS 6: 230 - 250
TMS 7: 306 - 329
TMS 8: 343 - 364
TMS 9: 388 - 408
TMS 10: 416 - 436
TMS 11: 444 - 464
TMS 12: 478 - 498

MVAEFQIASAQSSALTSTEEEHCSINSDKAAKLDLELTSERKNDGKQSHEVTFNEDIADPEDIARHMSTARRYYISSLIT
FTSMVITMISSSWTLPSTHIIEHFHISHEVSTLGITLYVFGLGIGPLFLSPLSELYGRRITFLYALTLSIIWQCLTIWSK
TITGVMFGRFLSGFFGSAFLSVAGGAIADIFDKDQIGIPMAIYTTSAFLGPSLGPIIGGALYHQSYKWTFITLLITSGCC
LVMIIFTIPETYKPMLLIRKAKRLRKEKNDQRYYAVLEVTREQTSLLSAIFLSTKRPFGLLLRDRMMGVLCFYTGLELAI
IYLYFVAFPYVFKKLYNFGPMEIACSYIGIMVGMILSAPTCLLFQKTFEWRVKRNNGVKTPEMRFEPLFYGAFLTPVGLF
IFAFTCYKHVHWIAPIIGSAIFGSGVYFVFTGVFAYTVDAYRRYAASGMACNTFVRCIMAGVFPLFGLQMYKSMGVNWAG
FLLAMVTVAMIPVPFLFTKYGARLRAKSPYAWDD