TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 390 - 415
TMS 2: 421 - 440
TMS 3: 470 - 489
TMS 4: 495 - 520
TMS 5: 528 - 547
TMS 6: 553 - 572
TMS 7: 596 - 616
TMS 8: 636 - 655
TMS 9: 1123 - 1140
TMS 10: 1164 - 1189
TMS 11: 1203 - 1228
TMS 12: 1234 - 1253
TMS 13: 1361 - 1380

MSLSKYFNPIPDASVTFDGATVQLEESLGAVQNDEESASEFKNVGHLEISDITFRANEGEVVLVLGNPTSALFKGLFHGH
KHLKYSPEGSIRFKDNEYKQFASKCPHQIIYNNEQDIHFPYLTVEQTIDFALSCKFHIPKQERIEMRDELLKEFGLSHVK
KTYVGNDYVRGVSGGERKRISIIETFIANGSVYLWDNSTKGLDSATALEFLSITQKMAKATRSVNFVKISQASDKIVSKF
DKILMLGDSFQVFYGTMEECLTHFHDTLQIKKNPNDCIIEYLTSILNFKFKETSNSIVGLDTPSVVSEENQALNINNETD
LHTLWIQSPYYKHWKAITSKTVQECTRKDVNPDDISPIFSIPLKTQLKTCTVRAFERIIGDRNYLISQFVSVVVQSLVIG
SLFYNIPLTTIGSFSRGSLTFFSILFFTFLSLADMPASFQRQPVVRKHVQLHFYYNWVETLATNFFDCCSKFILVVIFTI
ILYFLAHLQYNAARFFIFLLFLSVYNFCMVSLFALTALIAPTLSMANLLAGILLLAIAMYASYVIYMKDMHPWFIWIAYL
NPAMFAMEAILSNELFNLKLDCHESIIPRGEYYDNISFSHKACAWQGATLGNDYVRGRDYLKSGLKYTYHHVWRNFGIII
GFLCFFLFCSLLAAEYITPLFTRENLLRWNNYLKRYCPFLNSQKKNNKSAITNNDGVCTPKTPIANFSTSSSSVPSVSHQ
YDTDYNIKHPDETVNNHTKESVAMETQKHVISWKNINYTIGDKKLINDASGYISSGLTALMGESGAGKTTLLNVLSQRTE
SGVVTGELLIDGQPLTNIDAFRRSIGFVQQQDVHLELLTVRESLEISCVLRGDGDRDYLGVVSNLLRLPSEKLVADLSPT
QRKLLSIGVELVTKPSLLLFLDEPTSGLDAEAALTIVQFLKKLSMQGQAILCTIHQPSKSVISYFDNIYLLKRGGECVYF
GSLPNACDYFVAHDRRLTFDREMDNPADFVIDVVGSGSTNIPMDDAEKPTSSKIDEPVSYHKQSDSINWAELWQSSPEKV
RVADDLLLLEEEARKSGVDFTTSVWSPPSYMEQIKLITKRQYICTKRDMTYVFAKYALNAGAGLFIGFSFWRTKHNINGL
QDAIFLCFMMLCVSSPLINQVQDKALQSKEVYIAREARSNTYHWTVLLIAQTIVELPLAISSSTLFFLCCYFCCGFETSA
RVAGVFYLNYILFSMYYLSFGLWLLYSAPDLQTAAVFVAFLYSFTASFCGVMQPYSLFPRFWTFMYRVSPYTYFIETFVS
LLLHDREVNCSTSEMVPSQPVMGQTCGQFMKPFIDEFGGKLHINNTYTVCAYCMYTVGDDFLAQENMSYHHRWRNFGFEW
VFVCFNIAAMFVGFYLTYIKKIWPSVIDGIKKCIPSMRRSKTSHNPNEQSV