TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 485 - 503
TMS 2: 515 - 534
TMS 3: 548 - 568
TMS 4: 598 - 617
TMS 5: 625 - 644
TMS 6: 656 - 676
TMS 7: 765 - 784
TMS 8: 1197 - 1217
TMS 9: 1231 - 1251
TMS 10: 1281 - 1301
TMS 11: 1315 - 1334
TMS 12: 1346 - 1366
TMS 13: 1467 - 1489

MSDSKMSSQDESKLEKAISQDSSSENHSINEYHGFDAHTSENIQNLARTFTHDSFKDDSSAGLLKYLTHMSEVPGVNPYE
HEEINNDQLNPDSENFNAKFWVKNLRKLFESDPEYYKPSKLGIGYRNLRAYGVANDSDYQPTVTNALWKLATEGFRHFQK
DDDSRYFDILKSMDAIMRPGELTVVLGRPGAGCSTLLKTIAVNTYGFHIGKESQITYDGLSPHDIERHYRGDVIYSAETD
VHFPHLSVGDTLEFAARLRTPQNRGEGIDRETYAKHMASVYMATYGLSHTRNTNVGNDFVRGVSGGERKRVSIAEASLSG
ANIQCWDNATRGLDSATALEFIRALKTSAVILDTTPLIAIYQCSQDAYDLFDKVVVLYEGYQIFFGKATKAKEYFEKMGW
KCPQRQTTADFLTSLTNPAEREPLPGYEDKVPRTAQEFETYWKNSPEYAELTKEIDEYFVECERSNTRETYRESHVAKQS
NNTRPASPYTVSFFMQVRYGVARNFLRMKGDPSIPIFSVFGQLVMGLILSSVFYNLSQTTGSFYYRGAAMFFAVLFNAFS
SLLEIMSLFEARPIVEKHKKYALYRPSADALASIISELPVKLAMSMSFNFVFYFMVNFRRNPGRFFFYWLMCIWCTFVMS
HLFRSIGAVSTSISGAMTPATVLLLAMVIYTGFVIPTPSMLGWSRWINYINPVGYVFESLMVNEFHGREFQCAQYVPSGP
GYENISRSNQVCTAVGSVPGNEMVSGTNYLAGAYQYYNSHKWRNLGITIGFAVFFLAIYIALTEFNKGAMQKGEIVLFLK
GSLKKHKRKTAASNKGDIEAGPVAGKLDYQDEAEAVNNEKFTEKGSTGSVDFPENREIFFWRDLTYQVKIKKEDRVILDH
VDGWVKPGQITALMGASGAGKTTLLNCLSERVTTGIITDGERLVNGHALDSSFQRSIGYVQQQDVHLPTSTVREALQFSA
YLRQSNKISKKEKDDYVDYVIDLLEMTDYADALVGVAGEGLNVEQRKRLTIGVELVAKPKLLLFLDEPTSGLDSQTAWSI
CKLMRKLADHGQAILCTIHQPSALIMAEFDRLLFLQKGGRTAYFGELGENCQTMINYFEKYGADPCPKEANPAEWMLQVV
GAAPGSHAKQDYFEVWRNSSEYQAVREEINRMEAELSKLPRDNDPEALLKYAAPLWKQYLLVSWRTIVQDWRSPGYIYSK
IFLVVSAALFNGFSFFKAKNNMQGLQNQMFSVFMFFIPFNTLVQQMLPYFVKQRDVYEVREAPSRTFSWFAFIAGQITSE
IPYQVAVGTIAFFCWYYPLGLYNNATPTDSVNPRGVLMWMLVTAFYVYTATMGQLCMSFSELADNAANLATLLFTMCLNF
CGVLAGPDVLPGFWIFMYRCNPFTYLVQAMLSTGLANTFVKCAEREYVSVKPPNGESCSTYLDPYIKFAGGYFETRNDGS
CAFCQMSSTNTFLKSVNSLYSERWRNFGIFIAFIAINIILTVIFYWLARVPKGNREKKNKK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13