TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 155 - 173
TMS 2: 181 - 199
TMS 3: 211 - 235
TMS 4: 265 - 283
TMS 5: 291 - 311
TMS 6: 341 - 358
TMS 7: 386 - 406
TMS 8: 436 - 456
TMS 9: 484 - 502
TMS 10: 510 - 530
TMS 11: 558 - 583
TMS 12: 591 - 609

MTLGNRRHGRNNEGSSNMNMNRNDLDDVSHYEMKEIQPKEKQIGSIEPENEVEYFEKTVEKTIENMEYEGEHHASYLRRF
IDSFRRAEGSHANSPDSSNSNGTTPISTKDSSSQLDNELNRKSSYITVDGIKQSPQEQEQKQENLKKSIKPRHTVMMSLG
TGIGTGLLVGNSKVLNNAGPGGLIIGYAIMGSCVYCIIQACGELAVIYSDLIGGFNTYPLFLVDPALGFSVAWLFCLQWL
CVCPLELVTASMTIKYWTTSVNPDVFVVIFYVLIVVINVFGAKGYAEADFFFNCCKILMIVGFFILAIIIDCGGAGTDGY
IGSKYWRDPGAFRGDTPIQRFKGVVATFVTAAFAFGMSEQLAMTASEQSNPRKAIPSAAKKMIYRILFVFLASLTLVGFL
VPYTSDQLLGAAGSATKASPYVIAVSSHGVRVVPHFINAVILLSVLSVANGAFYTSSRILMSLAKQGNAPKCFDYIDREG
RPAAAMLVSALFGVIAFCASSKKEEDVFTWLLAISGLSQLFTWITICLSHIRFRRAMKVQGRSLGEVGYKSQVGVWGSAY
AVLMMVLALIAQFWVAIAPIGGGGKLSAQSFFENYLAMPIWIALYIFYKVWKKDWSLFIPADKVDLVSHRNIFDEELLKQ
EDEEYKERLRNGPYWKRVLDFWC