TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 346 - 364
TMS 2: 384 - 407
TMS 3: 497 - 514
TMS 4: 528 - 548
TMS 5: 560 - 580
TMS 6: 689 - 714
TMS 7: 736 - 754
TMS 8: 766 - 785
TMS 9: 809 - 827
TMS 10: 841 - 866
TMS 11: 896 - 921
TMS 12: 935 - 953
TMS 13: 973 - 998
TMS 14: 1207 - 1230
TMS 15: 1242 - 1260
TMS 16: 1280 - 1298
TMS 17: 1328 - 1353
TMS 18: 1450 - 1474
TMS 19: 1530 - 1549
TMS 20: 1557 - 1575
TMS 21: 1595 - 1613
TMS 22: 1621 - 1639
TMS 23: 1651 - 1676

MQGRKRTLTEPFEPNTNPFGDNAAVMTENVEDNSETDGNRLESKPQALVPPALNIVPPESSIHSTEEKKGDEYNGNDKDS
SLISNIFRTRVGRSSHENLSRPKLSLKTASFGAAESSRRNVSPSTKSAKSSSQYIDLNDERLRRRSFSSYSRSSSRRVSN
SPSSTDRPPRSAKVLSLIAADDMDDFEDLQKGFKSAIDEEGLTWLPQLKSEKSRPVSDVGEDRGEGEQESIPDVHTPNVG
ASATPGSIHLTPEPAQNGSVSEGLEGSINNSRKKPSPKFFHHLSPQKEDKDQTEVIEYAEDILDFETLQRKLESRPFVLY
GHSLGVFSPTNPLRIKIARFLLHRRYSLLYNTLLTFYAILLAIRTYNPHNVVFLYRFSNWTDYFIFILSACFTGNDIAKI
IAFGFWDDSEMFKAYGREYKSILQRSGIMKLYIYLREKYGRKLIDFIIPFRIISPGEETKYQRSSLSTSLTKPYGAKENQ
RPFGTPRAFARSSWNRIDLVSSVSFWLGMFLSIKSYDTKTGIRIFKPLAILRILRLVNVDTGMPSILRGLKYGIPQLVNV
SSMLVYFWIFFGILGVQIFQGSFRRQCVWFNPEDPTDTYQYDMQFCGGYLDPVTKRKQNYIYEDGSEGSVSKGFLCPQYS
KCVSNANPYNGRISFDNIVNSMELVFVIMSANTFTDLMYYTMDSDEMAACLFFIVCIFVLTIWLLNLLIAVLVSSFEIAN
EEYKKKKFIYGSRKTGYVARIVTGYWKYFKLKANQTKFPNWSQKGLAIYSHVEFIFVILIICDIGMRASVKVSTSANCNN
ILLKTDRGISIVLFIESLARLVLYLPNMWKFLTKPSYVYDFIISIITLVISCLAVEGVLGHMYAWLSIFHISRFYRVIIS
FNLTKKLWKQILSNGVMIWNLSSFYFFFTFLVAIIMAVYFEGVIPPEEMADQPFGMYSLPNSFLSLFIIGSTENWTDILY
ALQKHSPNISSTFFCSVFFIIWFLLSNSVILNIFIALISESMEVKEEEKRPQQIKHYLKFVYPQKIQEYTHASLVARIRK
KFFGGHRNEDTRDFKQFLMRGTAIMNIAQNMGELADEFKEPPSENLFKKGLSKLTIGVPSLKRLRMFANNPFYKNSDVVF
TETNDINGRTYILELNEYEDEKLDYLKKYPLFNYSYYFFSPQHRFRRFCQRLVPPSTGKRTDGSRFFEDSTDLYNKRSYF
HHIERDVFVFIFALATILLIVCSCYVTPLYRMHHKMGTWNWSSALDCAFIGAFSIEFIVKTVADGFIYSPNAYLRNPWNF
IDFCVLISMWINLIAYLKNNGNLSRIFKGLTALRALRCLTISNTARQTFNLVMFDGLNKIFEAGLISLSLLFPFTVWGLS
IFKGRLGTCNDGSLGRADCYNEYSNSVFQWDIMSPRVYQQPYLHLDSFASAFSSLYQIISLEGWVDLLENMMNSSGIGTP
ATVMGSAGNALFLVLFNFLSMVFILNLFVSFIVNNQARTTGSAYFTIEEKAWLESQKLLSQAKPKAIPNLIELSRVRQFF
YQLAVEKKNFYYASFLQVVLYLHIIMLLSRSYNPGNLIGYQGVYFMFSTSVFLIQEALHMCGEGPRLYFRQKWNSIRLSI
IIIAFIMNAVAFHVPASHYWFHNIKGFFLLVIFLFIIPQNDTLTELLETAMASLPPILSLTYTWGVLFLVYAIALNQIFG
LTRLGSNTTDNINFRTVIKSMIVLFRCSFGEGWNYIMADLTVSEPYCSSDDNSTYTDCGSETYAYLLLMSWNIISMYIFV
NMFVSLIIGNFSYVYRSGGSRSGINRSEIKKYIEAWSKFDTDGTGELELSYLPRIMHSFDGPLSFKIWEGRLTIKSLVEN
YMEVNPDDPYDVKIDLIGLNKELNTIDKAKIIQRKLQYRRFVQSIHYTNAYNGCIRFSDLLLQIPLYTAYSARECLGIDQ
YVHHLYILGKVDKYLENQRNFDVLEMVVTRWKFHCRMKRTIEPEWDVKDPTVSSHISNINVNLEPAPGILEREPIATPRM
DYGVNNFMWSPRMNQDSTMEPPEEPIDNNDDSANDLIDR