TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 88 - 106
TMS 2: 132 - 152
TMS 3: 158 - 178
TMS 4: 190 - 210
TMS 5: 218 - 238
TMS 6: 252 - 272
TMS 7: 320 - 345
TMS 8: 357 - 377
TMS 9: 385 - 403
TMS 10: 415 - 435
TMS 11: 445 - 465
TMS 12: 477 - 497

MSNKFTMESPKHLVDDVLFISPTNDGSEEKPTEVTFQEDEGHDASLHNRSHDKKSELATEREIMATTTDDDGIPSPSHPM
EKRVLRKMDIYLIPLMGMLYFLSNLDKSNIGNAEVAGLSKDIHLVGTQYNTCVTVFFATYVLFDPIGTNLLKIMGPPLMM
SICLTCFGAISLGTAWVKNYAQLIVVRLLLGAFEGMIYPAINMYLSVCYRREQYALRFAFVFSAACLSSSFGGLIAYGCS
KISGSLKDWQYIYIVEGCISLGFVPFYAFGLSKNLEDSWFFNKEEKEYISERYKTMNTFDPDEKFEWFQVWQAVKDVKTW
ASAVALFGIDLTTFGLTVFLPIIITSMGFTNVRAQLMTVPIYFLTAIVFFICAVWSDRIKLRSPFILGACLTTSIGIAIV
LGSQVHGVRYFGVYILCMGIYVNAACNCLWLSGNTGNYFKRATALGINLFFGSGSGLVSGQIFVAKDKPRYIKGLSISLA
FQVFSIFMTVVQIFLYKRENDKKKAIIDRCNELGEPIPYDERLSDKNPEFKYMY