TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 393 - 413
TMS 2: 425 - 444
TMS 3: 470 - 495
TMS 4: 501 - 520
TMS 5: 532 - 557
TMS 6: 641 - 660
TMS 7: 1069 - 1094
TMS 8: 1149 - 1172
TMS 9: 1184 - 1204
TMS 10: 1210 - 1235

MECVSVEGLDSSFLEGQTFGDILCLPWTIIKGIRERKNRNKMKIILKNVSLLAKSGEMVLVLGRPGAGCTSFLKSAAGET
SQFAGGVTTGHISYDGIPQKEMMQHYKPDVIYNGEQDVHFPHLTVKQTLDFAISCKMPAKRVNNVTKEEYITANREFYAK
IFGLTHTFDTKVGNDFISGVSGGERKRVSIAEALAAKGSIYCWDNATRGLDSSTALEFARAIRTMTNLLGTTALVTVYQA
SENIYETFDKVTVLYAGRQIFCGKTTEAKDYFENMGYLCPPRQSTAEYLTAITDPNGLHEIKPGFEYQVPHTADEFEKYW
LDSPEYARLKGEIQKYKHEVNTEWTKKTYNESMAQEKSKGTRKKSYYTVSYWEQIRLCTIRGFLRIYGDKSYTVINTCAA
IAQAFITGSLFYQAPSSTLGAFSRSGVLFFSLLYYSLMGLANISFEHRPILQKHKVYSLYHPSAEALASTISSFPFRMIG
LTFFIIILYFLAGLHRSAGAFFTMYLLLTMCSEAITSLFQMVSSLCDTLSQANSIAGVVMLSIAMYSTYMIQLPSMHPWF
KWISYILPIRYAFESMLNAEFHGRHMDCGGTLVPSGPGFENILPENQVCAFVGSRPGQSWVLGDDYLRAQYQYEYKNTWR
NFGIMWCFLIGYIVLRAVFTEYKSPVKSGGDALVVKKGTKNAIQRSWSSKNDEENLNASIATQDMKEIASSNDDSTSADF
EGLESTGVFIWKNVSFTIPHSSGQRKLLDSVSGYCVPGTLTALIGESGAGKTTLLNTLAQRNVGTITGDMLVDGLPMDAS
FKRRTGYVQQQDLHVAELTVKESLQFSARMRRPQSIPDAEKMEYVEKIISILEMQEFSEALVGEIGYGLNVEQRKKLSIG
VELVGKPDLLLFLDEPTSGLDSQSAWAVVKMLKRLALAGQSILCTIHQPSATLFEQFDRLLLLGKGGQTIYFGEIGKNSS
SVIKYFEKNGARKCQQNENPAEYILEAIGAGATASVQQNWPDIWQKSHEYANINEKINDMIKDLSSTTLHKTATRASKYA
TSYSYQFHHVLKRSSLTFWRNLNYIMAKMMLLMISGLFIGFTFFHVGVNAIGLQNSLFACFMAIVISAPATNQIQERATV
AKELYEVRESKSNMFHWSLLLITHYLNELPYHLLFSTIFFVSSYFPLGVFTEASRSSVFYLNYAILFQLYYIGLALMILY
MSPNLQSANVIVGFILSFLLSFCGAVQPASLMPGFWTFMWKLSPYTYFLQNLVGLLMHDKPVRCSKKELSLFNPPVGQTC
GEFTKPFFEFGTGYIANPDATADCAYCQYKVGDEYLARINASFSYLWRNFGFI