TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 48 - 73
TMS 2: 103 - 122
TMS 3: 130 - 148
TMS 4: 178 - 197
TMS 5: 205 - 225
TMS 6: 253 - 271
TMS 7: 287 - 307
TMS 8: 319 - 337
TMS 9: 345 - 370
TMS 10: 398 - 418
TMS 11: 434 - 452

MSVSMQHHSSEASPATQPASVIHKNMVPWSERFSYSLSDFACNLSFSLVSTYLMFFYTDVFGISAAIVGTLFLVARIVDA
FDGPFWGIMIDHTHTRWGKSRPYWLWFAIPFAVFSVLCFTVPNMSTGMKVVWAYVTYIGVDVLYSAVNIPITSILPSLTS
NPQERVTLSTIRQFMGTLGATIISTIALPLVAYFGGGSTSSAHGWFMVALIMAVIAMVIFFIVFANTKERVQTVQSKKSI
PIKTSLKALKRNWPWVIVIFINFIYWLGMQTRSQVTVYFFKYNMHDATLASFILGLQLVALLAVVITPWTAKRIGKRNTM
LMGMLLAIVGQLILWGGSKALNVPTITVGTIVGYLGTGFVSGLIAVMLADSVDYGEWKNGVRAEGIVTSFSSFSAKFGMG
IGGAVTGLILSAGGYVANHAQSAQALNAIEMNYVWVPIVGFGLSAIALLFYKVDKIEPKMLADLEQKHAQENALADDQK