TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 38 - 61
TMS 2: 75 - 93
TMS 3: 103 - 121
TMS 4: 127 - 151
TMS 5: 163 - 185
TMS 6: 191 - 209
TMS 7: 235 - 253
TMS 8: 259 - 276
TMS 9: 294 - 314
TMS 10: 332 - 352
TMS 11: 366 - 386
TMS 12: 412 - 435
TMS 13: 447 - 470
TMS 14: 529 - 553

MQTLDETSNLLPPPEEAEAPPLEQKFHEYNLALPKFPILFSLWLGSFLSSLDSTIVANIMNRVAEEFSESSKKQWIATSF
LLTNTAFQPLYGKLSDITGRKSALLTAQFFFGLGCLLTCFARNVTEFSIARAICGIGAGGLNAISSIAVSDICTARERGV
YQGYANIVFGFGQLLGAPLGGVFIETIGWRALFGIQVPVIMLCSVLAIKNINIKLFHVPPMKERYTLKNLSRIDIFGSLS
LVATISGVLFLCSSQLNKLYLALFTIGSFIVFILVERYYATEKILPFELLTRSFCLSSAVTVISSFVVFGEIFRSPIYLQ
LLQNISVTKTGLFLIFPSISVAVGSLVTGWVLRNTKINLAHCAYQIIFGGMIMQLLGLGLGYFLLSHLNPDYTIYDMLES
ITFRSNSIWWKLIYVFASVLVSFGYACLLVATLVSIVFTVEKSQQGTMTGVFYLWRSIGNVLGASLTLVSYENSLSSMLW
NYMFKTKRDDEYHFTKKQYYSLINDSSYLRGPNFPTDIFVRILDVYKKAFLISYIPNIALAAVGIVLSLYLVKHTYKRSS
SS