TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 88 - 108
TMS 2: 120 - 140
TMS 3: 148 - 166
TMS 4: 178 - 198
TMS 5: 206 - 228
TMS 6: 240 - 262
TMS 7: 308 - 332
TMS 8: 344 - 364
TMS 9: 372 - 392
TMS 10: 404 - 429
TMS 11: 437 - 455
TMS 12: 467 - 487

MKNMSQRSMDVEKKAANADSCSVSTSSINVDDADVALRFLKQNGLDESSTANEDDVVAGEEANFYGSHELSPKVLRKVDL
FILPFLCCTYLLMFLDKALLNYAASMGIKDHLKGNEFSNLGTIFSAAYIFMEPVVTYLIQKFPISKILGTFITVWGIVLA
CHAACKTYASLMVVRTLLGLFESSSAVGCIAISGMYYTKSEQSARIGFWATQAGTGYIVGGLISFGFLHYHGTAFTSWQI
MFLVVGLVTVAFGVLTFLYLPDNVTNAWFLNKEEKIQVVEHIRANQTGLETKKFKKQQVKELFLHDKFTWPMLLLTACSQ
ISTGAIGTFSVTITGTFGFDKYETALLQLPIGAITAMIILITTQMLSRWGHITLITTSMYIPAIIGCIVLISLPLSHKIG
NLFSLYLLYSGSCVITNIYIWNSCNTSGYTKRVFRNAITMIVYNVSCIIAPQMFRAYSAPRYIPAKIALLVTQCVCVPLQ
LYIGYICKKENEKRDKEQEGQERKKYQFLDLTDIENRNFRYIY