TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKTRFSLILSACLLSSSLFAKNTDDEITKLQKQLAQIQAELAQIRKEREAQVKQNEAVKAELADLNDRADETEFQAALSK
VKFGLEFSTAVSNTNYKVSGQDYSANNKWMNELHLNMNADINDKTKFYGRLSMAKNWSQMGWSGTPYDLDAGRNTRSSGP
VLYVDRAYLDYYITPEWIATVGRQPGTDGPGSNLRNNALRQSTYPALAINALGDAAVITYKPESLQDHKVAIRAAYGKTY
QWDEESGKVRDWMSDQKDADANLYYAAVEGELPIEGMGDNLIIFNVAHMTDFALPIPGSMLLGDDDEVVNLGNLTLANIH
FENYKAFGTNFNWFASLGYSNGSNNEINPLLSTALQSKGYGNGKFNEKDGYAVHVGGRYDFTKALKVGYEFFWGSRYWYT
MSRPSINDPLNIRMTRGTAHDFYVIYQLDRYQFLRLSYTNIQNIWGNRGLPFGGAKKDKARADNIMLMYNVKF