TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 61 - 81
TMS 2: 91 - 110
TMS 3: 118 - 138
TMS 4: 144 - 164
TMS 5: 188 - 206
TMS 6: 216 - 233
TMS 7: 253 - 272
TMS 8: 292 - 312
TMS 9: 342 - 362
TMS 10: 384 - 402
TMS 11: 410 - 428
TMS 12: 461 - 479
TMS 13: 487 - 506

MESVDNNSFFSRIRNSNAYRKVKDFVILDHRPGMTMAERMLTNKDLYPVPPSKRLWGPWNFISFWLADAVNINTWMISAT
AIELGLNWWEAWICVWVGYLICGILVATTGRPGAVYHISFPVLSRSSFGTWGSLWPILNRSVLACVWYGVQAWIGGECVV
LMIRSIWPSFSHIPNTMAKSGTETYQWVGFFIFWLLSNIAIWFPVHQIRHLFTFKAIVAPPAAIAFLIWALVKAHGAGPV
IHEPTKLGQYEHAWVVINGIVTCIDGFATLIVNNPDFARFATTPGAVHWPQIITVPLAFGVTSLIGVLVSSASKAIYGTT
LWDPTQLLASFLDHSNAHGVRAGVFFIAFGLCIAQLGVNIAANSVSAGNDLSALLPTVINVRRGGYIASIIALCMCPWNL
LSSNNNFTTYLSSYSVFLSSFAGVIIADYYFVRKGLIRVAPLYSSSSSSPYYFWKGINFRAFASYICGMLINIVGMAGST
GQKVPKVANTMFNLNYFLGITVACLSHIIICKIFPVTECGEKMLSEVPEEADDYLLTLASEDSIDKDSTSEIYIDGLPTE
KEVEKDDVLSITSKKLSGCFP
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13