TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 46 - 63
TMS 2: 93 - 111
TMS 3: 125 - 143
TMS 4: 173 - 191

MQPATAPYLLRSLYKDDHIISTHLNRQITNIVTALFGAHTTNCYDAQLCYLAKGIYVAFALLRGQTLGQEFCDLLPVTGS
NPPRLVGMRRKLLLATFLALEPAVVFQFAVRLFPRLPPHDVVSNVSKCTLMMLMLLETYGTLAHRFLRVRYLSLVPSGAL
QNGEGAPRTYLKLGFVLMLELLIRLWRAVAEWRGNRGAGEQNEEGGAAGRGEDDSDTADEHASVSGKCMLCLGNRKQPTA
TLCGHIFCWRCLSEWIKSNTQGAICPFCRRQITVNSLVPLYFYVAKEPPVADGDSGAS