TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 36

MIREITINFKDKNMKKGNFMFKVLLMLIAGIFLSIDAFAQQITVKGIVKDTTGEPVIGANVVVKGTTTGTITDFDGNFQL
SAKQGDIIVVSFIGYQPQELPVAAQMNVILKDDTEILDEVVVIGYGQVKKNDMTGSVMAIKPDELSKGITTNAQDMLSGK
IAGVSVISNDGTPGGGAQIRIRGGSSLNASNDPLIVIDGLAIDNEGIKGMANGLSMVNPADIETLTVLKDASATAIYGSR
ASNGVIIITTKKGKNGQAPSVTYNGSVSFSKTQKRYDVLSGDEYRAYANQLWGDKLPADLGTANTDWQDQIFRTAVSTDH
HVSINGGFKNLPYRVSLGYTDDNGIVKTSNFRRFTASVNLAPSFFEDHLKFNINAKFMNGKNRYADSRCRYWRALAIDPT
RPVYSNEDPYQFTGGYWQNINSTTGFSNPDWKYTSNPNSPQNPLAALELKNDKGNSNDFVGNVDVDYKFHFLPDLRLHAS
IGGEYAEGTQTTIVSPYSFGNNYYGWNGDVTQYKYNLSYNIYVQYIKSLGANDFDIMVGGEEQHFHRNGFEEGQGWDSYT
QEPHDAKLREQTAYATRNTLVSYFGRLNYSLLNRYLFTFTMRWDGSSRFSKDNRWGTFPSLALGWKIKEENFLKDVNVLS
DLKLRLGWGITGQQNIGDDFAYLPLYVVNNEYAQYPFGDTYYSTSRPKAFNENLKWEKTTTWNAGLDFGFLNGRITGGID
GYFRKTMTCVTALRSPMNILQCPDDTEYRFTGKLRYGFSINAKPIVTKDFTWDLSYNITWNHNEITKLTGGDDSDYYVEA
GDKISRGNNTKVQAHKVGYAANSFYVSRGNNTKVQAHKVGYAANSFYVYQQVYDENGKPIENMFVDRNGNGTIDSGDKYI
YKKPAGDVLMGLTSKMQYKNFDFSFSLRASLNNYVYYDFLSNKANVSTSGLFSNNAYSNTSAEAVALGFSGQGDYYMSDY
FIHNASFLRCDNITLGYSFQNLWKTQTYKGVGGRVYATVQNPFIISKYKGLDPEVKSGIDANPYPRAMTFLLGLSLQF