TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 41 - 59
TMS 2: 73 - 97
TMS 3: 115 - 133
TMS 4: 163 - 181
TMS 5: 201 - 219
TMS 6: 237 - 258
TMS 7: 278 - 298
TMS 8: 324 - 344
TMS 9: 362 - 379
TMS 10: 393 - 411
TMS 11: 437 - 457
TMS 12: 473 - 491

MGLRERLQVKQGDASLATEAVASNKDLDPIPLDSPKRTWRWPSLLGFWVAEAFSISMYQVTSTSVSKGLSAPMAIAAVVV
GHILVCIPAMLDGYVGAIFGINFPVYTRASFGMKGSYFAVFVRGIVAIIWFGTQTYQAGQCVSTMLSAIWPSFNHFPNHL
PSSGPITSAELLCFFLAIILQAPLLWLKVSKLRYLFIVKTCIMPIFGIVLFAWAVKAANGFGPVFSKPSKITDGTPVAVV
FLQCVTSAIGPKATLALNMPDFTRYAKTPREVFWTQAVGLVVLVSLCGVLGATVSSASEVIYGVQTWNPLEVAVLWNNRA
AQFFAAFCWCLAAIGTNISANSVSFSNDLALWFPKYVDTRRGAYICALLSILSMPWYIQNSAASFSSFLGGYSLFLGAIA
GVIVVDYWVCRGRRLRLRSLYEAHGTHYFTKGVNIRAMISFVCGIAPNLPGLAAVTGQDGVPKGANYLYSCSWLVSIVVS
GMVYYLLFFVWPFDVEEKVIVLEGMEEGDRVVRVEEAVVQKKEAVSA
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12