TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 408 - 433
TMS 2: 439 - 459
TMS 3: 489 - 508
TMS 4: 514 - 539
TMS 5: 547 - 567
TMS 6: 573 - 592
TMS 7: 657 - 682
TMS 8: 1084 - 1104
TMS 9: 1112 - 1132
TMS 10: 1162 - 1187
TMS 11: 1195 - 1220
TMS 12: 1226 - 1246
TMS 13: 1354 - 1373

MSLADYFTPVPNASVTFEGTTVNLNETATGSAHSHAEDPEFGEKLPLPSVSPCENGQVVDLTFQATAGEMVLVLGAPTSG
IFKSLFHAHKHLSYSPQGSIRFKDNEFKAYSSKSPHQIIYNNEQDVHFPFLTVNQTVDFALSCKFDIPKEERENMRNELL
REFGLSHVGDTIVGNDYFRGVSGGERKRISIIETFIANGSVYLWDNSTKGLDSSTALDFLTILQKMARTTRSVNLVRISQ
ASDKIVEKFDKILMLSDSYQVFYGTVDECLHHFRDNLGIKKDPNDCIIEYLTSILNFQFRTKSLDITGSSEDLDLKDTDH
NEQTFSGIASSLCSEVDLYTQWKKSSYYQDIKEQIGAFNVENKADGNHINPEDVTKTFDIPLKKQILYCTKRAFQRSLGD
KAYMISQVISVIIQSLVIGSLFYDIPMTTIGSFSRGSLTFFSILFFTFLSLADMPIAFQRQAVVKKQTLLHFYFNSVETL
ATTLFDYCFKFCLVVIFTIILYFLAHLQYNAARFFIFLLFLSVYNFCMVSLFSLTTMFTPTISLANLFAGILLLAIAMYA
SYVIYMKDMHPWFVWIAYLNPAMYAMESILANEMFNLKLDCTESVVPRGPTYQNVPVTNKACAWQGATLGNDYVRGKDYL
KNGLSYKYSHVWRNFGILIGFLCFFIAMNLFASEYIKPLFYNDGPEAVQHFINRWFRRSATHSTTSSSSPENIKLKEDVV
VKSASLSSTSSLSSSETAKSNPFADKTVQAQKHVISWKNINYTVGGDKRLINNVSGYIGSGLTALMGESGAGKTTLLNVL
SQRTESGVVSGEILIDGKPLTNENAFRRSIGFVQQQDIHLELLTVKESLEISSELRGDGDMEYVESISELLKLPLDSLVR
ELNPTQRKLLSIGVELVTKPSLLLFLDEPTSGLDAEAALTIVQFLKKLSLQGQAIFCTIHQPSKSVISYFDNIYLLKRGG
ECVYFGPTSEACGYFMSYDKSLTYDPESDNPADFVIDVVGNNESMEEMDDKADFAIREENPWSTRWENSHERKNIDETVV
RLEQEAAASGVDFTTAVWEQPSYMKQLIMITKRQYTCTRRDRSYIAAKYLLNGGAGLFIGFSFWKIKHTISGLQDTIFFC
FMALCVSSPLINQVQDKALQSKEVFIARESRSNTYHWTCLLLAQFIIELPLAMSSSTLFFVCAFFCCGFDNSGKVAGVFY
LNYILFSAYYLTLGLWLIYTAPNLQTAAVFVAFIYSFTASFCGVMQPYALFPGFWKFMYRVSPYTYFVDTFVSTLLHNRK
VICNTGEMVPGQPTGGKTCGQFFKAYIDEYGGWLKNPNTFTVCAYCTYDTGDDFLKQQNMSHSHIWRNYGIEWAFVAFNF
FAMFAGYYLTYVAKVWPKVFKFIMKLIPTGIKSRASKD