TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 282 - 300
TMS 2: 306 - 324
TMS 3: 375 - 393
TMS 4: 448 - 473
TMS 5: 503 - 521
TMS 6: 551 - 570
TMS 7: 671 - 696
TMS 8: 724 - 742

MVEQEGLTAKEIDYAFQQNENLGSKETSFLIPEDLQSPPEKRFNLFLRRRLMFQRSEHSKDSVFFRDGIRQIDFVLSYVE
DLKKDGELKAERRREFEQNLRKTGLDLETEDKLNSEDGKTYFVKIHAPWEVLVTYAEVLGIKMPIKLSDIPRPKYPPLSY
MLGAVKLPSSVKYPTPEYFTAQFSRHRQELFLIEDEATFFPSSTRNRIVYYILSRCPFGVEEGKKKIGIERLLNSNTYLS
AYPLHDGQYWKPSKTTRPNERYNLCKNWARFSYFYKEQPFHLIRNYFGEKIGIYFVFLGYYTEMLLFAALVGLACFIYGL
LSMENNRTSTEICDPDIGGQMIMCPLCDEVCDYWRLNTTCLHSKFSHLFDNESTVFFALFMGIWVTLFLEFWKQRQARLE
YEWDLVDFEEEQQQLQLRPEFEAMCKHKKMNPVTKEMEPHMPLCHRIPWYFVSGTTVTFGMALLLSSMVSILIYRLSVFA
TFASFMESEATLQSVKSFFTPQLATALSGSCLNCIVILILNFFYEKISAWITKMEIPRTHQEYESSLTLKMFLFQFVNYY
SSCFYVAFFKGKFVGYPGSYTYMFNIWRSEECGPAGCLIELTTQLTIIMIGKQIFGNIHEAFQPLIFNWWRRRRARTHSE
KLYSRWEQDHDLQVYGHRGLFYEYLETVIQFGFATLFVASFPLAPLFALMNNIMGIRVDAWKLTTQYRRPVAAKAHSIGV
WQDILFGMAIVSVATNAFIVSFTSDIIPRLVYFYAYSTNSTEPLSGYVNNSLSVFLIADFPNHTVPMEKKDFVTCRYRDY
RYPPDHEDKYSHNMQFWHVLAAKMTFIIVMEHVVFLFKFLLAWLIPDVPKDVVEKIKREKLMTIKIIHDFELNKLKENLD
VEYGNIMKNVLVDEDNSLKAKTTV