TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 36

MGATAAKLLIRYRKPIAKAILGFFVFIIVIFLLIFNNDQTAPSGGLATENKNLSESVLRYKSTVEKYARQYDGMEYVPYI
LALMQIESGGNGGDPMQSSESLGLPPNTIKDPERSIQRGVEFFVENMKSAINRGSDIKTALQAYNYGGGFVDFVVKNGGT
YSFELAKQFSINMSGGEKVPYVNALSTTMGYNYRYNYGNMFYVPKLLEYVNESQASAEGVQNNSNNTGAVQVDVPSEYKN
KLRYPRYDGHNYNTSGSYPFGQCTWYAFNRMAQIGKPVDDFMGNGGEWGYKGKALGYKVTNKPKVGTAISFPPGSFGSDP
VYGHVAFVEVVNADGTLLVSECNVVNPGSGTISYRVVPASIANIASYVE