TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 41 - 61
TMS 2: 75 - 95
TMS 3: 107 - 127
TMS 4: 141 - 161
TMS 5: 173 - 193
TMS 6: 213 - 233
TMS 7: 267 - 287
TMS 8: 305 - 328
TMS 9: 338 - 356
TMS 10: 419 - 439
TMS 11: 451 - 469
TMS 12: 483 - 503

MAGLRNESEQEPLLGDTPGSREWDILETEEHYKSRWRSIRILYLTMFLSSVGFSVVMMSIWPYLQKIDPTADTSFLGWVI
ASYSLGQMVASPIFGLWSNYRPRKEPLIVSILISVAANCLYAYLHIPASHNKYYMLVARGLLGIGAGNVAVVRSYTAGAT
SLQERTSSMANISMCQALGFILGPVFQTCFTFLGEKGVTWDVIKLQINMYTTPVLLSAFLGILNIILILAILREHRVDDS
GRQCKSINFEEASTDEAQVPQGNIDQVAVVAINVLFFVTLFIFALFETIITPLTMDMYAWTQEQAVLYNGIILAALGVEA
VVIFLGVKLLSKKIGERAILLGGLIVVWVGFFILLPWGNQFPKIQWEDLHNNSIPNTTFGEIIIGLWKSPMEDDNERPTG
CSIEQAWCLYTPVIHLAQFLTSAVLIGLGYPVCNLMSYTLYSKILGPKPQGVYMGWLTASGSGARILGPMFISQVYAHWG
PRWAFSLVCGIIVLTITLLGVVYKRLIALSVRYGRIQE