TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 246 - 264
TMS 2: 278 - 303
TMS 3: 309 - 327
TMS 4: 333 - 351
TMS 5: 381 - 406
TMS 6: 447 - 472
TMS 7: 502 - 522
TMS 8: 536 - 559
TMS 9: 565 - 590
TMS 10: 596 - 621
TMS 11: 651 - 674

MKFQKMGDSNTWDLVGEQQQRKKSRSPSRASRVDSELLVGVENAAELEALGLGKEQLEEEARRHKKQRSKSPALENIRKT
SIHLLQKFGAIPKKKDDSVLLFRFHDIPDIPLESLCIRPKEFFEEPKVFSFRDMGREQQKAEVNEKCSYLFRGTSFDHDD
HFELPTETGRVPEYDHFCPIHGSRRRLPRNKLVTMQTLMHSVDDEDNEDLAYIYGHDFLAKLVRKKKREMMSGTEKERAN
KIKRKIMSNLWILSVAFLFLFTAFNGLQNLQTSVNGDLGSDSLVALYLSLAISSLFVPSFMINRLGCKLTFLIAIFVYFL
YIVINLRPTYSSMIPASIFCGIAASCIWGAKCAYITEMGIRYASLNFESQTTVIVRFFGYFFMIVHCGQVVGNMVSSYIF
TLSYSQALRGPEDSIYDSCGYQFPKNLSDLTELAESNLARPPQKVYVAVCLAYLACVIISGMIMSMFLNALAKDARNRKM
AQKFNSEIFYLMLKHLINIKFMLLVPLTIFNGLEQAFLVGVYTKAFVGCGLGIWQIGFVMACFGISDAVCSLVFGPLIKL
FGRMPLFVFGAVVNLLMIVTLMVWPLNAADTQIFYVVAAMWGMADGVWNTQINGFWVALVGRQSLQFAFTKYRFWESLGI
AIGFALIRHVTVEIYLLITFFMLLLGMCGFLAIENFDHIIKFWHHLIHTSCPEKEPLDDRNSDFE