TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 9 - 34
TMS 2: 66 - 91
TMS 3: 103 - 128
TMS 4: 152 - 176
TMS 5: 196 - 221
TMS 6: 253 - 278

MNENRMLGLAYISPYIIGLIVFTAFPFLSSFVLSFTEYDLMSPPTFTGLENYHRMFMEDDLFWKSMGVTFAYVFLTIPLK
LIFALLIAFVLNFKLRGIGFFRTAYYVPSILGSSVAIAVLWRALFAIDGLLNSFIGVFGLDPVNWLGEPSLALMSVTLLR
VWQFGSAMVIFLAALQNVPQSQYEAAMIDGASKWQMFLKVTVPLITPVIFFNFIMQTTQAFQEFTAPYVITGGGPTHYTY
LFSLYIYDTAFKYFDMGYGAALAWVLFLVVAVFAAISFKSSKYWVFYSADKGGKNG