TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 15 - 35

MNNSKIINVRLMKKVLVLVLSFLSVTAFAQNITVKGIVKDGTGEPIIGGSVLVKGSSIGTVTDVDGNYTLSNVPADGVLE
FSYIGMKKQDVKVSGKTVINVVLQEDTQILDEVVVTALGLKREQKALGYAVTEVKGDDLKAANTISPVAALQGKVAGVEI
RQSDGGMFGATKIQIRGASTLKGNNQPIYVIDGVILDNSTSGNTTMDWDAGNNNANDYGNELKNLNPDDFETVSVLKGAA
ATALYGSRGLNGAVVITTKSGKGFKGFGVSVSQTFGIDHAYRTPDIQTEYGVGLMPGWKDTDNNGSVWDPFQFKLDDKGD
RTLIGAGSYGWGPKYDGQPIRNYDGTWTNYSPHKNNMLDLYQLGLNSNTNVAIRGGNDKTSYYTSLSYKKARSTSEKNTF
ERYSFLLKGSHKISDRVEVSAAMSFTNSNPKNSPRTVGERFVNPNGTIMTPMLDVNYFRDKYLGEHGGLASTSYGDKYGS
VPGRDLFFMIDKYDYSQKETVVRPQMEVNVQILDWLRFKADANMNYYYTKFEEKQLGSGYANEGGKYTMGQTTKEQATFG
GTFTVNKQIQDFSVGGFARYEYYTSRSEAYKVYTDGGMVVPGQWFVDNSKNPKKSEASISNTKRMMSAVFALNLGWKNQV
YLDVTGRNDWSSSLVYQNGMGTYSYFYPSVSGSWLLNETFDLPHWITFAKVRGSWAQVGNDTDPYYVNSVYGFETKEMYD
GNIYVNTLDKTMKSLKLKPERKNAWEVGLDLRLFDSRLNFDFTYYKENTRDQIMSIEVPAISGVNTQLINAGNIQNKGIE
IAVNATPYKNKDWQWDVAMTYTKNKNTIISLHENVADYIALSGYANDYDYHIGSVAKVGGDYGLLMSDILPAKNEKGETL
LEWDDSWRGAYEARSGKVQEVGKMTPDFLGSLSTTLSWKNLSLHIATDMRFGGLVASYSNLYGTQAGWIKSSLKWRDPEH
GGLSWTSQYGDSKGISYGDGVIPDGVFKNGTFATLVDGTKMDVSGMSYKQLVAEGKLEPTHAGTYHVNRAAWGQNTIFDT
WVHELNYIALREITLSYRFPKSVASKFGAQGLGLSFSARNLGYLYNSLPNHLNPESVRGNTASEFRIRGYEPYTANYMMT
INVDF