TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 27 - 45
TMS 2: 85 - 105
TMS 3: 117 - 135
TMS 4: 149 - 169
TMS 5: 181 - 199
TMS 6: 213 - 232
TMS 7: 267 - 285
TMS 8: 303 - 323
TMS 9: 335 - 353
TMS 10: 357 - 376
TMS 11: 390 - 410
TMS 12: 424 - 444

MEGSASPPEKPRARPAAAVLCRGPVEPLVFLANFALVLQGPLTTQYLWHRFSADLGYNGTRQRGGCSNRSADPTMQEVET
LTSHWTLYMNVGGFLVGLFSSTLLGAWSDSVGRRPLLVLASLGLLLQALVSVFVVQLQLHVGYFVLGRILCALLGDFGGL
LAASFASVADVSSSRSRTFRMALLEASIGVAGMLASLLGGHWLRAQGYANPFWLALALLIAMTLYAAFCFGETLKEPKST
RLFTFRHHRSIVQLYVAPAPEKSRKHLALYSLAIFVVITVHFGAQDILTLYELSTPLCWDSKLIGYGSAAQHLPYLTSLL
ALKLLQYCLADAWVAEIGLAFNILGMVVFAFATITPLMFTGYGLLFLSLVITPVIRAKLSKLVRETEQGALFSAVACVNS
LAMLTASGIFNSLYPATLNFMKGFPFLLGAGLLLIPAVLIGMLEKADPHLEFQQFPQSP