TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 18 - 43
TMS 2: 57 - 77
TMS 3: 83 - 101
TMS 4: 109 - 134
TMS 5: 142 - 167
TMS 6: 183 - 201
TMS 7: 231 - 249
TMS 8: 263 - 285
TMS 9: 293 - 311
TMS 10: 329 - 350
TMS 11: 366 - 384
TMS 12: 402 - 422

MIHDPAQLEKERPDRLRVLWLSTLAFTLMFAAWLMFGVLGVPIRKEFGLSDVQLSWISALAILNGSLWRLLAGILADRYG
GRLVFTLMLFFTAIPAYLVSRAGSYEELLLYAFLVGFAGNSFSVGIAWNSAWFPKDQQGFALGVFGAGNVGASVTKFIGP
ALIASVPASGYLGGLIPGGWRFIPFLYAVLLVLMGFVLWFGTPRKDKRPGQGRPFLDMLKPLRYVRVWRFSLYYVVVFGA
YVALSAWLPKYYVDVFGLPLHEAALLTALFIFPASLLRPVGGYLSDRFGARRIMYWTFGIILLASGVLMMPEGHIVLYTK
QGAKEVMQFTMGVELFTLLVFLIGVGMGIGKAAVYKHIPTYFPQDVGAVGGLVGMLGALGGFFLPPLFAYAQAWTGLPQM
TFFVLFLLAAISFLWMHLTVLKLLQQEAQHLKKRL