TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 153 - 171
TMS 2: 211 - 236
TMS 3: 274 - 293
TMS 4: 328 - 350

MANEGSDPLLQYMISPRLKKPPQLLFPLPEDNEVAIPMPMTPSEFKERLIFGPFSCSPRDSSHFIDSMKQPSPSSSSTAV
NNPFSDSSTLDPLLPPPPPQPEPWLSDQTSSHCQGHALHRSKTAPAMAVINDLHHPIRQKDPTETSRSVVRQAFALLVVY
LSLGVLIYWLNRDHYVVNQTHPVVDGLYFCIVTMCTIGYGDITPNSVVTKLFSIMFVLVGFGFIDILLSGMVSYVLDLQE
SYMLDSAKRRDEPEKRRSYIIDVKKGRMRIRLKVALALGVVVLCIAVGVGIMHFIEEIGWLDSFYLSVMSVTTVGYGDRA
FKTLPGRLFAAIWLLVSTLAVARAFLYLAEARVDKRNRERAKKVLCETMSVSQFFAADIDNNGCVSKAEYVIYKLKEMEK
ITDKDILPISKQFDKLDRCSNGKITLLDLLEGGSGD