TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MADHVQSLAQLENLCKQLYETTDTTTRLQAEKALVEFTNSPDCLSKCQLLLERGSSSYSQLLAATCLTKLVSRTNNPLPL
EQRIDIRNYVLNYLATRPKLATFVTQALIQLYARITKLGWFDCQKDDYVFRNAITDVTRFLQDSVEYCIIGVTILSQLTN
EINQADTTHPLTKHRKIASSFRDSSLFDIFTLSCNLLKQASGKNLNLNDESQHGLLMQLLKLTHNCLNFDFIGTSTDESS
DDLCTVQIPTSWRSAFLDSSTLQLFFDLYHSIPPSFSPLVLSCLVQIASVRRSLFNNAERAKFLSHLVDGVKRILENPQS
LSDPNNYHEFCRLLARLKSNYQLGELVKVENYPEVIRLIANFTVTSLQHWEFAPNSVHYLLSLWQRLAASVPYVKATEPH
MLETYTPEVTKAYITSRLESVHIILRDGLEDPLEDTGLVQQQLDQLSTIGRCEYEKTCALLVQLFDQSAQSYQELLQSAS
ASPMDIAVQEGRLTWLVYIIGAVIGGRVSFASTDEQDAMDGELVCRVLQLMNLTDSRLAQAGNEKLELAMLSFFEQFRKI
YIGDQVQKSSKLYRRLSEVLGLNDETMVLSVFIGKIITNLKYWGRCEPITSKTLQLLNDLSIGYSSVRKLVKLSAVQFML
NNHTSEHFSFLGINNQSNLTDMRCRTTFYTALGRLLMVDLGEDEDQYEQFMLPLTAAFEAVAQMFSTNSFNEQEAKRTLV
GLVRDLRGIAFAFNAKTSFMMLFEWIYPSYMPILQRAIELWYHDPACTTPVLKLMAELVHNRSQRLQFDVSSPNGILLFR
ETSKMITMYGNRILTLGEVPKDQVYALKLKGISICFSMLKAALSGSYVNFGVFRLYGDDALDNALQTFIKLLLSIPHSDL
LDYPKLSQSYYSLLEVLTQDHMNFIASLEPHVIMYILSSISEGLTALDTMVCTGCCSCLDHIVTYLFKQLSRSTKKRTTP
LNQESDRFLHIMQQHPEMIQQMLSTVLNIIIFEDCRNQWSMSRPLLGLILLNEKYFSDLRNSIVNSQPPEKQQAMHLCFE
NLMEGIERNLLTKNRDRFTQNLSAFRREVNDSMKNSTYGVNSNDMMS
Create a helical wheel plot for a TMS: