TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MALLEVKNLKKYFPIIKRGFRRKVVGYLKAVDGISFHIEEGETLGLVGESGCGKTTTAKLIMRGIEPTEGEIVLNMDGEK
VDITKLSEKELREKGVRRFLQMIFQDPYSSLNPRMTVRDIIAEPLVVNGVIKGKEEIDAIVSDLLRAVGLRPEYMQRYPH
AFSGGQRQRIAIARAIALKPKLVLCDEPTSALDVSVQAQIINLLKDLQKEYNLTYLFISHDLGVVEHITNRVAVMYVGRI
VELAETEELFSSPKHPYTEALLSAVPKPDPKRKRKKAQLTGEVPDPSNPPSGCYFHPRCPYAKAICKEVYPDLRNVGTDQ
NPHLVACHFADSLKLEGVGTM