TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 27 - 46

MRRDNMSPVLEVRNLRKEFKGFSLKNISFVLEKGYIMGFIGPNGAGKSTTIKLIMNLIHKDEGEIKVFGLDNVKYEKEIK
ERIGFVFDENYFYDELTISEVKRVVAPFYKNWDDKLFYKYIKEFSLPLKKKIKHLSKGMKMKLSLAIALSHHAELLIMDE
PTSGLDPIIRSELLDILSSFIQDENRGVFFSTHITSDLDKIADYITFINDGNIIFSCTKDEIFENYGLVKGPKELLHSSI
QPLFISVKENQFGFEALTKDKQKIKRILGDKIIVDKPSLEDIIVYFQRGM